Dịch vụ

Hai câu hỏi bạn cần hỏi trước khi thiết kế bất kỳ website kinh doanh nào:

1) Làm sao để khách hàng tìm thấy website của tôi?

2) Làm sao để website của tôi hữu ích cho khách hàng?

Làm sao để khách hàng tìm thấy website của bạn?

Bạn có website đẹp nhất với nội dung tốt nhất? Tốt cho bạn! Nhưng có thật sự tốt không nếu khách hàng không tìm thấy để đọc? 

Làm sao để website của bạn hữu ích cho khách hàng?

Công ty bạn tổ chức một buổi dã ngoại sôi động, đăng ảnh lên website trông sẽ rất đẹp để cho khách hàng thấy công ty bạn lớn như thế nào? Ai quan tâm chứ? Đúng là mọi người muốn làm việc với con người thật, họ muốn biết có ai thật sự đứng sau màn hình không, những điều họ quan tâm nhất thì vẫn là về họ, không phải về bạn. Họ không đang tìm hiểu bạn, họ đang tìm hiểu xem bạn có giải quyết được vấn đề của họ hay không.

Bạn muốn biến khách thăm website thành khách hàng? Yes, but at first, they should have some good impressions with you, and/or you should make it easy for them.

Look, some potential Clients don’t even read what you write, they just collect email addresses from you and your competitors and send the same email to everyone, to see what’s the best response/price. So your job on your website is to make them easily find your contact info. 

Some would search an answer for their problem and ended up at your page, your job now is to give them a part of solution, but not the full solution. Of course, you don’t want to reveal everything to your Clients and competitors. But still, each page, each content on your website need to answer a search/need of Clients. 

Chuyển lên trên